Peakstates – Szczytowe Stany Świadomości

Stany Szczytowe Świadomości mają miejsce wtedy, gdy doświadczasz spokoju, zwolnienia, poszerzenia, wewnętrznej ciszy, światła, kroczenia właściwą ścieżką.

Stany Szczytowe Świadomości mają miejsce wtedy, gdy doświadczasz spokoju, zwolnienia, poszerzenia, wewnętrznej ciszy, światła, kroczenia właściwą ścieżką.

Najczęstszą przyczyną niedoświadczania stanów szczytowych są blokady powstałe w brzuchu mamy podczas tzw. wydarzeń rozwojowych, np. podczas poczęcia, zagnieżdżenia w macicy, okresu płodowego i porodu, który dla większości noworodków jest bardzo traumatycznym przeżyciem, nawet jeśli mama i lekarze oceniali go jako dobry i bez większych zakłóceń.

ISPS (Instytut Badań nad Stanami Szczytowymi) poświęcił wiele lat na zbadanie fenomenu stanów szczytowych. Motorem napędowym był założyciel instytutu Grant McFetrigde, który od urodzenia doświadczał stanu szczytowego zwanego Ścieżką Piękna, charakteryzującego się m.in. byciem tu i teraz, uczuciem żywotności, poczuciem, że wszystko jest piękne, jakby się było na letnich wakacjach.

Pewnego dnia Grant McFetrigde utracił ten stan na skutek silnego stresu wywołanego rozwodem z żoną. Po tym, jak sam określa, poczuł się jakby został „wykopany z nieba i wrzucony do piekła” i poczuł świadomość, którą ma przeciętny zjadacz chleba – zazwyczaj nacechowaną bólem. Była to tak drastyczna różnica, że zaczął szukać sposobów na odzyskanie stanów szczytowych.

Grant opisuje to w taki sposób:

„Skąd się wzięło moje zainteresowanie szczytowymi stanami świadomości? Do 29. roku życia żyłem w stanie psychicznym zdecydowanie różnym od tego, którego doświadcza większość ludzi. I ponieważ zawsze w nim funkcjonowałem, uważałem to za normalne zjawisko i nie czułem się inny niż pozostali ludzie (…) Wszystko zmieniło się, gdy ukończyłem 29 lat. W trakcie rozwodu całkowicie utraciłem mój stan. Różnica była tak dramatyczna, iż miałem wrażenie, jakby wykopano mnie z nieba i wrzucono do piekła. Zrozumiałem, jak pełna udręki i bolesna jest przeciętna świadomość. Różnice były oczywiste i radykalne. Nagle moja przeszłość zaczęła zawierać mnóstwo bolesnych pod względem emocjonalnym wspomnień. Zacząłem co noc miewać sny, co wcześniej nigdy mi się nie zdarzało. Zniknęło poczucie bycia żywym człowiekiem i odczuwania życia wokoło. Prawdy duchowe, które wcześniej zdawały mi się tak oczywiste, że nie rozumiałem, czemu właściwie ludzie tyle o nich rozprawiają, nagle stały się czymś, o czym trzeba mi było opowiadać i co należało zapamiętać. Cały czas odczuwałem niepokój i brak wewnętrznego bezpieczeństwa. Zacząłem oceniać ludzi zamiast interesować się tym, co robili. Z obecnej perspektywy wiem, że utraciłem wtedy stan zwany Ścieżką Piękna (Beauty Way – nazwa wywodząca się z kultury Indian amerykańskich). Była to dla mnie ogromna strata, kilkakrotnie rozważałem popełnienie samobójstwa. Przez kolejne lata dalej szukałem rozwiązania, ale żaden z nauczycieli, z którymi pracowałem, nie wiedział, o czym mówię. Wreszcie okazało się, że ów stan rozpoznają szamani, ale nie dysponują metodami przywracania go na stałe. W końcu pojąłem, że jeśli mam znaleźć sposób na odzyskanie tamtego stanu, muszę to zrobić sam. Nie było nikogo, kto mógłby mi to dać. Tak narodził się Instytut Badań nad Stanami Szczytowymi.”

Tak powstał model zdarzeń rozwojowych i badania, który moment rozwojowy z okresu płodowego jest odpowiedzialny za dany stan szczytowy, np. jeśli poczęcie zajdzie bez reakcji traumatycznej, wtedy doświadczamy stanu Wewnętrznego Spokoju i to doświadczenie jest dla nas dostępne po narodzinach.

Wydarzeniem rozwojowym jest moment, gdy na poziomie biologii organizm staje się bardziej kompleksowy, złożony, tworzy się większa jakość biologiczna, a na poziomie świadomości – większa świadomość połączona z dostępem do konkretnego stanu szczytowego.

W łonie mamy doświadczamy wszystkich stanów szczytowych świadomości, także uzdrowienie traum z wydarzeń rozwojowych odblokowuje stany szczytowe świadomości u większości ludzi.

Dla kogo są procesy przywracania Szczytowych Stanów Świadomości?

Procesy te są dla klientów tzw. wysokofunkcjonujących, czyli stabilnych psychicznie, poukładanych, którzy mają jeden – dwa problemy.

Zazwyczaj nie przeprowadza się tych procesów ludziom z wieloma problemami, gdyż odzyskiwanie stanu szczytowego nie zastąpi terapii i najpierw trzeba uzdrowić bazowe traumy, typu wzorce odrzucenia, lęki, DDA, w przeciwnym razie najprawdopodobniej nie odczuje się działania stanu szczytowego.

Pracuję z klientami nad odzyskaniem Stanów Szczytowych Świadomości:

Cichy umysł – połączenie Ciała i Serca

 • Eliminuje sznury, odczuwane jako energetyczno – emocjonalne połączenia między ludźmi, które powodują „gry” między ludźmi, np. w kata i ofiarę, kogoś, kto goni i kogoś, kto ucieka itp.. Najczęściej na sznurach bazują wszelkie relacje współuzależnienia.
 • Usuwa wpływ tzw. Blokady Plemiennej, kiedy odczuwasz, że rodzina lub grupa osób blokuje Cię w pójściu do przodu.
 • Umysł wycisza się, staje się wolny od chaosu mentalnego, gonitwy myśli. Znikają prześladujące myśli i głosy, np. z sytuacji z przeszłości czy związane z „wewnętrznym teatrem”.
 • Ułatwia wyjście z uzależnień.

Wewnętrzny Spokój – połączenie Umysłu i Serca

Charakterystyka:
 • permanentne uczucie spokoju, nawet jeśli doświadcza się innych emocji;
 • przeszłość przestaje mieć emocjonalne zabarwienie, stare traumy nie wpływają na nasze samopoczucie, jest się osadzonym w teraźniejszości;
 • reaguje się adekwatnie do sytuacji obecnej, brak aktywacji przeszłymi traumami;
 • redukuje „paplaninę umysłu”

Światłość Mózgów

Charakterystyka: odczuwa się wewnątrz ciała miękkie jasne światło, często towarzyszy temu uczucie braku granic ciała.

Proces ten usuwa odczucia zła w kliencie, jak również doszukiwanie się zła i negatywności w otoczeniu.

Ścieżka Życia

 • Proces pozwala sprawdzić, czy jesteś na swojej właściwej ścieżce życia i wybrać najlepszą dla ciebie;
 • pomaga zobaczyć przeszkody na ścieżce życia i usunąć je;
 • ułatwia podejmowanie decyzji i wyborów w zgodzie z optymalną ścieżką życia.