Czym jest One Brain?

Jeśli nie wiesz, po co tu jesteś, One Brain może Ci pomóc, abyś odblokował swoje marzenia.

One Brain to wielowymiarowa metoda pracy obejmująca mózg, ciało i sferę emocjonalną dająca efekt uwolnienia blokad, byśmy mogli zrealizować to, po co tu przyszliśmy.

One Brain pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, metoda powstała jako efekt współpracy naukowców Gordona Stockes`a, Daniela Whiteside i Candance Callaway. Opiera się o najnowszą wiedzę z dziedziny działania naszego mózgu. Wielowymiarowość tej metody polega także na tym, że czerpie ona z wielu tradycji, zarówno z klasycznej psychologii, najnowszych odkryć z dziedziny biologii mózgu, Tradycyjnej Medycyny Chińskiej jak i starożytnej wiedzy wschodu. One Brain zajmuje się uwolnieniem stresu emocjonalnego i tym samym blokad i przekonań powstałych na skutek tego tak, by zintegrować Ciało, Umysł i Ducha.

One Brain uwalnia strach przed dalszym bólem, oczekiwanie na karę i osąd, które to trzymają nas w strefie stagnacji.

Wiele metod rozwoju duchowego i osobistego bazuje na pracy z umysłem i sercem, nie posiadając wiedzy czy narzędzi do pracy z ciałem. I często przynosi to oczekiwane efekty do pewne momentu albo w jakimś stopniu dopóki nie natrafi się na opór na poziomie ciała.
Pisząc o oporze na poziomie ciała mam na myśli świadomość ciała, która oporuje, bo posiadanie problemu wydaje się bezpieczne, a zmiana kojarzy się z lękiem.

Trzyczęściowa budowa mózgu

Przełomowego odkrycia w biologii mózgu dokonał dr Paul MacLean wyodrębniając trzyczęściową budowę mózgu odpowiadającą czasowi tworzenia się mózgu. Upraszczając można to ująć tak, że najnowszy mózg wykształcony na skutek rozwoju cywilizacji, to kora nowa. Jest ona siedzibą myśli i formułowania oceny. Jest również nazywana mózgiem umysłu i większość ludzi najczęściej z nią się utożsamia. To znaczy, że świadomość skoncentrowana jest w głowie.

Starsza część, mózg paleossaka jest siedzibą emocji, jest nazywana również mózgiem serca i jej świadomość ulokowana jest w klatce piersiowej.
I najstarszy mózg, mózg gadzi, rządzący instynktami, którego świadomość znajduje się w podbrzuszu, jest nazywany mózgiem ciała.

Każdy z tych mózgów ma swoją własną świadomość i własne cele. Jeśli mózgi są w harmonii, wszystko układa się dobrze, natomiast jeśli któryś z mózgów jest obciążony traumą, zaczyna blokować zmiany trzymając się strefy komfortu, czyli stagnacji.

Przekonaj swoją jaszczurkę do zmiany

Najtrudniej jest dotrzeć do mózgu gadziego, gdyż nie działają na niego ani logiczne tłumaczenia ani otwieranie serca. Świadomość ciała działa na prostych skojarzeniach – jeśli przeżyłem trudne wydarzenie, wtedy to, czego doświadczałem w trakcie spowodowało, że przeżyłem i muszę się tego trzymać.

Na przykład – jeśli w dzieciństwie były awantury w domu i agresja i mimo że było to źródłem stresu, to ciało kotwiczy sobie, że krzyki i agresja równa się przetrwanie.

Jeśli matka w trakcie ciąży piła alkohol lub paliła papierosy, to płód kojarzy, że substancje trujące oznaczają przeżycie i w dorosłym życiu ciągnie do używek, nawet jeśli niszczą one ciało.

Inny przykład, jeśli matka była w jakiś sposób niedostępna dla dziecka w pierwszym roku życia lub nie odpowiadała na jego potrzeby, tworzy się schemat bycia samowystarczalnym i unikania bliskości (najczęściej u mężczyzn) bądź schemat głodu emocjonalnego (częściej u kobiet). Kotwiczy się to w okresie przedwerbalnym, czyli na poziomie ciała.

W życiu codziennym najmniej uwagi poświęcamy mózgowi ciała, rozwijamy intelekt tudzież serce, natomiast to mózg gadzi jest nadrzędny, gdyż zapamiętuje wszystko aż od poczęcia i dba o przetrwanie. Jeśli coś w jego mniemaniu zagraża przetrwaniu, to będzie to sabotował. Jeśli ma nielogiczne skojarzenia i wydaje mu się, że potrzebuje danej wibracji (uzależniającej substancji, czucia się niekochaną, złości, biedy itp.), bo jest to znane i oswojone, tym samym zablokuje wszelkie głębsze zmiany na lepsze w danej sferze.

One Brain pracuje z każdym z tych poziomów – z umysłem, sercem i ciałem.
Do określenia, na którym z tych poziomów znajduje się blokada, służy Barometr Zachowania.

Barometr zachowania

Barometr zachowania jest mapą, która dokładnie pokazuje, w jakich utknąłeś emocjach i systemach obronnych. Np. może Ci się wydawać, że blokuje Cię strach, a ciało pokaże, że tak naprawdę chodzi o uczucie „bez miłości; pozbawiony miłości”.

Wibracja Barometru prowadzi w odblokowaniu a ponadto przywraca możliwość wyboru pozytywnych odczuć, np. „mający wewnętrzny pokój”, w „Jedności”.
Precyzyjne określenie, o jaką emocję chodzi stanowi połowę pomyślnego odblokowania. Drugą połowę stanowi określenie Wieku Najlepszego do Odblokowania.

Wiek najlepszy do odblokowania

Jest to wiek, w którym jest niezbędne odblokowanie, by zaszły zmiany w teraźniejszości. Ciało pokazuje wiek nacechowany najsilniejszym stresem związanym z danym problemem. Nie musi to być pierwsza, pierwotna przyczyna. Przywołujemy okres życia, w którym podjąłeś decyzję wpływającą na Twe wybory tu i teraz.

W celu znalezienia tego wieku testuje się za pomocą mięśnia poszczególne lata życia, a ponadto:

 • poród,
 • okres płodowy,
 • zapłodnienie,
 • generacje.

Test mięśniowy

Ciało nigdy nie kłamie.

W metodzie One Brain wykorzystuje się test mięśniowy wywodzący się z Kinezjologii Stosowanej. Służy on do uzyskiwania informacji bezpośrednio od ciała. Ciało nigdy nie kłamie. Dlatego pozwala to ominąć system przekonań i nasze wymyślone koncepcje, co jest danym problemem, skąd on pochodzi itp. To, co kieruje człowiekiem z poziomu podświadomego, to unikanie kolejnego bólu, co tworzy opór przed zmianą i zanegowanie danego problemu. Efektem jest utknięcie w poczuciu bezsilności, że nic nie da się już z tym zrobić. Korzeń problemu utyka gdzieś głęboko w nieświadomości.

Testując mięśnie testujemy tak naprawdę mózg i uzyskujemy informacje zarówno z lewej, jak i prawej półkuli. Lewa półkula zawiera system przekonań o nas samych, obraz nas samych (Self – image). Wierzy, że dla naszego dobra powinniśmy zostać tacy, jacy jesteśmy. Wykorzystuje do tego naszego przeszłe doświadczenia.
Prawa półkula widzi ciebie z całym twoim potencjałem i pamięta wydarzenia inaczej niż poprzez traumę.

Testowanie obu mięśni rąk umożliwia uzyskanie szerszej informacji z całego mózgu i dotarcie do rdzenia wzorca zachowań czy emocji.

Mięśnie bezpośrednio i szybko reagują na stres, zatem jeśli informacja jest neutralna a sytuacja nie wywołuje stresu, mięsień będzie mocny. Jeśli natomiast dana sytuacja powoduje stres, mięsień będzie opadał.

Uchwyt czołowo-potyliczny

Zjednocz swój mózg

Odblokowanie przeprowadza się w tzw. uchwycie czołowo – potylicznym.
Jest to świetne narzędzie w celu zjednoczenia mózgu.

 • pozwala odpamiętać wspomnienia;
 • trzymanie dłoni na guzach czołowych aktywizuje Obszar ŚwiadomegoAsocjacyjnego Myślenia (Conscious Associational Thinking Area). W tym obszarze obmyślane są nowe sposoby rozwiązywania problemu. Jest to możliwe dzięki temu, że na obszar ten nie wpływają emocje i nie jest on obciążony bolesnymi doświadczeniami z przeszłości;
 • trzymanie dłoni na potylicy uaktywnia Pierwotny Obszar Widzenia (Primary Visual Area). Jest to obszar związany z wrażeniami świetlnymi. Stymulując go łatwo i samoistnie można zobaczyć podczas sesji światło. Pomaga to przetransformować negatywne odczucia i zobaczyć nowe pozytywne obrazy i odczucia w świetle.

Korekcje

Podczas odblokowania przeprowadza się korekcje w celu skuteczniejszej
pracy. Korekcje poprzez uwolnienie blokad energetycznych przygotowują
twój mózg, ciało i energetykę na przyjęcie zmian. Dotyczą one m.in:

 • zharmonizowania półkul mózgowych;
 • zharmonizowania meridianów;
 • zharmonizowania polaryzacji ciała;
 • usunięcia dysleksji;
 • określenia instynktownej indywidualności od chwili poczęcia.

W One Brain opracowano kilkadziesiąt korekcji. To, czy są one potrzebne i które bada się testem mięśniowym.

Zapisanie pozytywnych zmian

Na skutek odblokowania stresu w danym temacie samoistnie widzi się w sesji światło i przychodzą pozytywne obrazy i odczucia.

Zmiany kotwiczą się na każdym poziomie – świadomości, podświadomości i ciała. Przywracamy możliwość nowego wyboru w danej sytuacji, nowy dialog wewnętrzny oraz nowe zachowanie.